Dans Kareografi
Dans Kareografi
Dans Kareografi
Dans Kareografi
Dans Kareografi
Dans Kareografi
Dans Kareografi
London Music Festival
Hip Hop Dans Dersı

Hip Hop Dans siyahi ve Latin Amerika kökenli Amerikalı gençler arasında yaygın bir yaşam biçimi , alt kültür ve popüler kültür. Kavram genellikle bu yaşam biçiminin aynı adla anılan müzik tarzını akla getirir. 70'li yılların sonlarında ABD - New York'un Bronx ve Brooklyn semtlerinde doğmuştur. Bazılarınca , gençliği depolitize etmek amacıyla özellikle yaratıldığı ve desteklendiği ileri sürülür. Gelir , eğitim ve kültür seviyelerin düşük olduğu Brooklyn ve Bronx gibi semtlerde doğması bu toplum sınıfının sisteme karşı tepkisi olarak da algılanabilir. Amerikan kültürü'ne has bu akım , dünyanın diğer bölgelerinde de gençler arasında ilgi çekmektedir.

Hip hop dans kültürün başlıca dört unsuru, MC (Rap), DJ (Disc jockey), Breakdance, Graffiti (Aerosol Art)'dır. Hip Hop müziğin altyapısı, genellikle elektronik aletler veya bilgisayarlar yardımı ile yaratılan; davul, bas ve sentezleyici döngülerinden oluşur. Beat adı verilen altyapı, hızlı ve konuşma tarzında vokal ile birleştiğinde Hip Hop müzik ortaya çıkar. Hip Hop dans çoklukla armoni kaygısı taşımaz, önemli olan ritim ve uyaktır. (İng:rhyme). Hip Hop dansı, Brezilya kökenli savunma sanatı 'Capoeira'(Kapoeyra)dan esinlenilerek ortaya çıkarılmış olan bir dans türüdür.